2836 geregistreerde personen
0 geregistreerde personen online
10 gasten online
Een Gratis test is al 2032x gedaan!

Onze pagina voor GRATIS Boekjes en Documenten.

De meeste boekjes bevatten 20 handen.De boekjes zijn niet toegespitst op een
bepaald biedsysteem.De bedoeling is, dat u met uw partner, beiden een boekje
invult en daarna deverschillen van inzicht kunt zien.
Er is geen gebruik gemaakt van een bepaald biedsysteem.
Staat de letter A achter een boekje, dan vindt u daar de antwoorden van dat boekje.

De boekjes die wij gratis verstrekken, moeten dubbelzijdg worden afgedrukt.
Uw printer moet daar voor geschikt zijn.

U kiest dan bij de printer instellingen voor Dubbelzijdig afdrukken en "Nieten in de breedte (boven)".Druk dezelfde boekjes gewoon 1 voor 1 af, zodat u strakjes niet meer hoeft te sorteren.

Geen printer gebruiken gaat natuurlijk ook.
Selecteer de cel met uw antwoordt en kies voor "Randen en Arcering".
Geef de cel een bepaalde kleur.
Klaar met invullen. Boekje opslaan.

 Klik hier voor alle boekjes uit de serie 16
 Klik hier voor alle boekjes uit de serie 15
 Klik hier voor alle boekjes uit de serie 15 en de serie 16

 Antwoordenkaart biedingen DOCx DOC PDF
 Antwoordenkaart uitkomen DOCx DOC PDF

B001-16  Biedboekje om het bieden te oefenen 10 DOCX Vraag aan A
B002-16  Biedboekje hoe verder na een tussen bod - 1 DOCX Vraag aan A
B003-16  Probleemboekje - 3 DOCX Vraag aan A
B004-16  Speelboekje uitkomsten - 3 DOCX Vraag aan A
B005-16  Biedboekje om het bieden te oefenen 11 DOCX Vraag aan A
B006-16  Biedboekje om het bieden te oefenen 12 DOCX Vraag aan A
B007-16  Biedboekje om het bieden te oefenen 13 DOCX Vraag aan A
B008-16  Biedboekje om het bieden na 1 SA te oefenen - 5 DOCX Vraag aan A
B009-16  Biedboekje om de zwakke 2 te oefenen - 1 DOCX Vraag aan A
B010-16  Ons eerste bij bod na een Muiderberg opening - 1 DOCX Vraag aan A
B011-16  Op weg naar slem met controle biedingen - 1 DOCX Vraag aan A
B012-16  Hoe verder na een tussen bod - 2 DOCX Vraag aan A
B013-16  Verder na een tussen bod na een 1 SA opening - 1 DOCX Vraag aan A
B014-16  Ons eerste bij bod na een 2 SA opening - 1 DOCX Vraag aan A
B015-16  Als tegenpartij verder na een zwakke 2 opening - 1 DOCX Vraag aan A
B016-16  Als tegenpartij verder na een 3 of 4 opening - 1 DOCX Vraag aan A
B017-16  Biedboekje Open een Zwakke 2 - 1 DOCX Vraag aan A
B018-16  Biedboekje Ons eerste bijbod
 na een Zwakke 2 opening - 1
DOCX Vraag aan A
B019-16  Biedboekje Verder na een tussen bod
 na een Zwakke 2opening - 1
DOCX Vraag aan A
B020-16  Biedboekje Verder na 1 SA en antwoordt partner-1 DOCX Vraag aan A
B022-16  Biedboekje Verder na 2 SA en antwoordt partner-1 DOCX Vraag aan A
B023-16  Biedboekje Ons eerste bij bod
 na een 1 SA opening - 1
DOCX Vraag aan A


B001-15  Biedboekje om het bieden te oefenen - 1 DOCX Vraag aan A
B002-15  Biedboekje om het bieden te oefenen - 2 DOCX Vraag aan A
B003-15  Biedboekje om het bieden te oefenen - 3 DOCX Vraag aan A
B004-15  Biedboekje om het bieden te oefenen - 4 DOCX Vraag aan A
B005-15  Biedboekje omhet bieden na 1 SA te oefenen - 1 DOCX Vraag aan A
B006-15  Biedboekje om volgbiedingen te oefenen - 1 DOCX Vraag aan A
B007-15  Biedboekje om reverse bieden te oefenen - 1 DOCX Vraag aan A
B008-15  Biedboekje om premptief openen te oefenen - 1 DOCX Vraag aan A
B009-15  Speelboekje spel en tegenspel- 1 DOCX Vraag aan A
B010-15  Speelboekje uitkomsten - 1 DOCX Vraag aan A
B011-15  Probleemboekje - 1 DOCX Vraag aan A
B012-15  Probleemboekje - 2 DOCX Vraag aan A
B013-15  Biedboekje om het bieden te oefenen - 5 DOCX Vraag aan A
B014-15  Biedboekje om het bieden te oefenen - 6 DOCX Vraag aan A
B015-15  Biedboekje om het bieden te oefenen - 7 DOCX Vraag aan A
B016-15  Biedboekje om volgbiedingen te oefenen - 2 DOCX Vraag aan A
B017-15  Biedboekje met extreme handen - 1 DOCX Vraag aan A
B018-15  Biedboekje om het bieden te oefenen - 8 DOCX Vraag aan A
B019-15  Biedboekje om het bieden na 1 SA te oefenen - 2 DOCX Vraag aan A
B020-15  Biedboekje om het bieden na 1 SA te oefenen - 3 DOCX Vraag aan A
B021-15  Biedboekje om het bieden na 1 SA te oefenen - 4 DOCX Vraag aan A
B022-15  Biedboekje om het bieden te oefenen - 9 DOCX Vraag aan A

D001-15  Gegeugensteuntje voor de beginnende bridger (1) DOCX Vraag aan
D002-15  Gegeugensteuntje voor de beginnende bridger (2) DOCX Vraag aan
D003-15  Hoe leden te werven DOCX Vraag aan
D004-15  Hoe leden te werven DOC Vraag aan
D005-15  Hoe leden te werven PDF Vraag aan
D006-15  Alerteerregeling PDF Vraag aan
D007-15  Lege systeemkaart DOC Vraag aan

Terug