Antwoorden 4 van 13-04-2020


Vraag 1:

U mist H75432 van kleur.
Hoeveel procent kans heeft u dat de heer sec zit?

A: 7%
B: 5%
C: 3%

Niet echt veel. U heeft 3% kans


 Vraag 2:

De betere bridgers weten hoeveel procent kans een bepaalde verdeling heeft.
Ik laat u er hier 3 verdelingen zien en één er van is fout. 
Welk percentage is voor welke verdeling fout?

A: Een verdeling van 2-2 = 41%
B: Een verdeling van 3-2 = 61%
C: Een verdeling van 3-3 = 33%

Een verdeling van 3-2 =61% is fout.
De kans op deze verdeling is 68%.


Vraag 3:

Wat denkt u? Hoeveel procent kans heeft u op een 3-3 of een 4-2 verdeling, bij de tegenpartij, wanneer u een bepaalde kleur gaat spelen?

A: 70%
B: 80%
C: 90%

De kans op een 3-3 of een 4-2 zitsel
bij de tegenpartij is 80%.


Vraag 4:

Wat komt procentueel het meeste voor?

A: Een snit op een vrouw en die goed zit
B: Een 6-kaart die 3-3 verdeeld zit
C: Het krijgen van 2 slagen met 2,3,4 ten opzichte van AB10

Een snit op een vrouw goed zit?              50%
Een 6-kaart die 3-3 verdeeld zit?              35%
Het krijgen van 2 slagen met 2,3,4
ten opzichte van AB10                               75%


Vraag 5:

Wat is de Viënna coup?

A: Wanneer u terug komt met de uitgekomen kleur
B: Wanneer uw partner uw kleur deblokkeert en daarmee meewerkt aan een dwangpositie
C: U troeft een slag van uw partner om aan slag te komen.