Antwoorden week 7 van 04-05-2020


Vraag 1:

In welk land werden de kaartspelsymbolen als eerste gebruikt?

A: Nederland
B: Engeland
C: Frankrijk


 Vraag 2:

Waar was het centrum voor het vervaardigen van kaartspelen in de 15de eeuw?

A: Italië
B: België
C: Duitsland


Vraag 3:

Hoe wordt in vaktermen het afronden van de hoeken van een speelkaart genoemd?

A: Afronden
B: Snijden
C: Hoeken


Vraag 4:

Op kaarten met het beeld van Parijs wordt de aas aangeduid met een?

A: 1
B: IJfeltoren
C: Notre Dame


Vraag 5:

Hoe noemen ze in België de speelkaart Boer ook wel?

A: Boer
B: Zot
C: Knecht