Week 15 van 29-06-2020


Vraag 1:

Uit hoeveel districten bestaat de NBB?

A: 12
B: 16
C: 24


 Vraag 2:

Hoeveel jaar Gijs van der Scheer directeur van NBB geweest?

A: 12 jaar
B: 16 jaar
C: 22 Jaar


Vraag 3:

Bridgebond onthult standbeeld.
Van welke kunstenaar is dit Standbeeld?

A: Peter van den Akker
B: Jan Zwager
C: Renee de Klein


Vraag 4:

Opbrengst UNICEF Harten Troef breekt alle records?
Hoeveel geld is er naar Unicef gegaan?

€ 68997,77
€ 63994,33
€ 63996,66


Vraag 5:

Hoeveel procent vrouwelijke leden heeft de NBB?

A: 40%
B: 50%
C: Meer dan 60%


Geef in het bericht de letters van jouw antwoord mee.
Bijvoorbeeld: Mijn antwoorden zijn: ABCAB
Plaats in het bericht ook het weeknummer. (Week 15)