Week 3 van 06-04-2020


Vraag 1:

U heeft een slem geboden en u moet 3 keer snijden om hem te maken.
Hoeveel procent kans heeft u op succes?

A: 30%
B: 12,5%
C: 33,33%


 Vraag 2:

Misschien heeft u de term “Hook” wel eens gehoord.
Wat wordt daarmee in bridge bedoeld?

A: Een snit
B: Partner uit een gedoubleerd contract halen
C: Een singleton heer uitspelen


Vraag 3:

Hoeveel procent goed, is het, om tegen bijvoorbeeld een 6 SCHOPPEN, uit te komen onder een heer van een niet geboden kleur?

A: 2%
B: 10%
C: Meer dan 20%


Vraag 4:

Wat is het maximaal aantal biedingen om een 1 RUITEN contract te moeten gaan spelen?
Alle passen e.d. ook mee tellen.

A: 10
B: 12
C: 16


Vraag 5:

Welke term komt in de volgende 3 sporten, bridge, tennis en golf voor?

A: Ace
B: Deuce
C: Line


Geef in het bericht de letters van jouw antwoord mee.
Bijvoorbeeld: Mijn antwoorden zijn: ABCAB
Plaats in het bericht ook het weeknummer. (Week 3)