Week 8 van 11-05-2020


Vraag 1:

In welke periode werden speelkaarten als eerste gebruikt?

A: 1100 - 1200
B: 900 - 1000
C: 600 - 700


 Vraag 2:

Waaruit zijn speelkaarten eigenlijk uit ontstaan?

A: Dominostenen
B: Dobbelstenen
C: Schilderijtjes


Vraag 3:

Wanneer wij op onze club een wedstrijd spelen, hoe heet dat dan?

A: Game Bridge
B: Duplicate Bridge
C: Partner Bridge


Vraag 4:

Hoeveel mensen speelde rond 2007 bridge over de gehele wereld?

A: 10 miljoen
B: 30 miljoen
C: 50 miljoen


Vraag 5:

In 1993 won het Nederlandse herenteam een van de prestigieuze prijzen in bridge.
Welke prijs won het herenteam?

A: Bermuda Bowl
B: Venice Cup
C: Wereldkampioenschappen bridge


Geef in het bericht de letters van jouw antwoord mee.
Bijvoorbeeld: Mijn antwoorden zijn: ABCAB
Plaats in het bericht ook het weeknummer. (Week 8)