Bridge Office Resultaten 6 serie HelpZo start u met Bridge Office Resultaten 6

 1. Na de installatie van Bridge Office Resultaten 6 sluit u het programma meteen af. (Niet eerst van alles gaan proberen)
 2. Stel de compatibiliteitsmodus in.
 3. Start Bridge Office Resultaten 6.
 4. Klik op Registreer (Hoofdmenu).
 5. Voer de registratie uit.
 6. Klik op Internet en E-mail (Hoofdmenu).
 7. Voor een Bridge Office Resultaten 5 gebruiker, klikt u op Importeer uit BOR 5.
 8. Voor een nieuwe gebruiker, vul alles dat gevraagd wordt, in.
 9. Als alles goed werkt, wordt de registratie verstuurd.
 10. Klik op Namen en e-mailadressen (Hoofdmenu)
 11. Voor een Bridge Office Resultaten 5 gebruiker, klikt op u Importeer uit BOR 5.
 12. Voor een nieuwe gebruiker, vul de namen en e-mailadressen in.
 13. U kunt ook gebruik maken van de F1 functietoets.
 14. Mocht F1 niet werken, hou dan de knop Fn ingedrukt en druk dan op F1.

Zo start u met Bridge Office Resultaten 6
Tekstbestand – 845.0 B 48 downloads

Werkt u echt met de laatste versie?

Regelmatig verschijnt er een update van Bridge Office Resultaten.
Om te controleren of u met de laatste versie van Bridge Office Resultaten werkt, wordt er telkens een bestandje gedownload, met daarin alleen het laatste versienummer. Het versienummer dat gedownload is, wordt vergeleken met het versienummer dat u van Bridge Office Resultaten op uw vaste schijf heeft staan. Het bestandje wordt onmiddellijk van uw computer verwijdert.
Is het versienummer uit het bestandje groter, dan het versienummer van Bridge Office Resultaten waar u mee werkt, dan wordt de knop "Download" actief, wanneer u updatelicentie nog geldig is.
Ondanks dat het bestandje onmiddellijk verwijderd wordt, bewaart Windows dit bestandje in Cache geheugen.
Voordeel voor Windows is, dat hij het bestandje niet telkens hoeft te downloaden, maar desgevraagd gewoon uit het Cache geheugen haalt. Dat werk vaak sneller. Maar heeft het nadeel, dat zolang dat bestandje in je Cache geheugen staat, het ook niet wordt gedownload. En dan wordt het moeilijk vergelijken.
U kunt het Cache geheugen schoonmaken door even in uw browser op het internet te zoeken naar "Cache geheugen wissen".
Omdat dit voor iedere browser anders is, moet u even kijken bij de browser waarmee u werkt, hoe u het Cache geheugen kunt wissen. Start daarna Bridge Office Resultaten weer op en Bridge Office Resultaten laat u weten of er een nieuwer versie is.
Een Cache geheugen  wissen, kan geen kwaad. Het is zelfs goed om dat regelmatig te doen.

U kunt hier een klein programmaatje downloaden voor uw Cache geheugen schoon te maken.

Het programmaatje werkt alleen, wanneer u Bridge Office Resultaten op uw computer hebt geïnstalleerd.
GEBRUIK IS OP EIGEN RISICO.
Voor dat u dit programmaatje gebruikt, eerst de compatibiliteitsmodus instellen zoals bij Bridge Office Resultaten.
Start het programma en klik op de knop Clear all.
Start daarna Bridge Office Resultaten op.


Maak Cache geheugen schoon
Gecomprimeerd bestand – 58.1 KB 24 downloads

Ik wil duidelijk stellen, dat gebruik op eigen risico is.
Zelf gebruik dit programmaatje al van 2018 en werkt naar mijn ervaring goed en levert voor mijn laptops geen problemen op.
Doe er uw voordeel mee.


Fout 68 bij het Inzien/bewerken van een competitie.

Krijgt u de fout 68 bij het Inzien/bewerken van een competitie, ga dan naar de instellingen van de betreffende competitie en stel de kleuren die wilt gebruiken opnieuw in. Klik dan op de knop Opslaan en de foutmelding komt niet voor.


BOR 6 meldt dat er een update is, maar download hem niet.

De oorzaak kan liggen bij het cachegeheugen. Sommige dingen die programma's doen slaat Windows en of het programma in het cachegeheugen op. Dat is makkelijk wanneer dat meerdere malen gebeurt, want dan kan Windows of een ander programma dit uit het cachegeheugen halen en hoeft de procedure niet opnieuw gestart te worden.
Neem bijvoorbeeld een website die u bezoekt.
Die blijft in het cachegeheugen staan en je browser haalt de pagina op uit cachegeheugen en niet op het internet.
Het is dus zaak om dat cachegeheugen vaker schoon te maken.
Ga eens Googelen naar “Hoe maak ik mijn cachegeheugen leeg”
Voer dat dan ook uit zoals op vele pagina's wordt vertelt.
Probeer het daarna nog eens. Het moet lukken dan.


BOR 6 kan e-mailadressen van de 5 serie niet vinden.

In de BOR 5 serie kan het e-mail bestand een andere naam hebben dan het namen bestand.
Dat is de reden, dat BOR 6 dit e-mail bestand niet kan vinden.
Kijk in de volgende mappen:

C:\Program Files (x86)\Bridge Office Resultaten\Namen 
C:\Program Files (x86)\Bridge Office Resultaten\Mail

Geef de bestanden die bij elkaar horen dezelfde naam voor de punt.
De zogenaamde extensie (.abs en .mail) moeten wel behouden blijven.
Mijnnamen.abs
Mijnnamen.mail

Maak dan een back-up met de 5 serie en probeer het dan nog eens.


BOR 6 kan standaard.ini niet vinden.


U heeft een back-up gemaakt met Bridge Office Resultaten 5 naar bijvoorbeeld een USB-Stick. Op de USB-Stick staat nu een map met een datum. Open die en kopieer uit die map de standaard.ini.
Verlaat nu de datum map en zorg dat u in het begin van de USB-Stick staat. (ROOT noemen ze dat).
Plak nu de standaard.ini en start BOR 6 op.
De standaard.ini wordt nu gevonden.

Hier naast ziet u de inhoud van een USB-Stick met verschillende backup datums van Bridge Office Resultaten 5 eruit kan zien. Ziet u ook zoiets dan, kan Bridge Office Resultaten 6 de standaard.ini vinden.
Belangrijk is, dat u bij de datums, aan het einde van de lijst de standaard.ini ziet staan.

De standaard.ini staat ALTIJD in de mappen met de datums.
Kopieer de standaard.ini vanuit een datum map naar de map Backup BOR en probeer het dan nog een keer. Vanaf de versie 6.0.4 is dit probleem opgelost.


BOR 6 heeft een probleem met het serienummer.


In de map "C:\Program Files (x86)\Bridge Office Resultaten 6 serie" staat een klein programma met de naam "HerstelSerieNummer.exe".
Start dit programma om het serienummer te resetten.
U moet daarna Bridge Office Resultaten 6 opnieuw installeren, want het resetten van het serienummer,
zal Bridge Office Resultaten niet meer starten.
Uw ingevoerde data blijft bestaan. Alleen instellingen gaan verloren.
"HerstelSerieNummer.exe" werkt alleen bij Bridge Office Resultaten 6 serie.