Bridge Office Resultaten 6 serie HelpBOR 6 kan e-mailadressen van de 5 serie niet vinden.

In de BOR 5 serie kan het e-mail bestand een andere naam hebben dan het namen bestand.
Dat is de reden, dat BOR 6 dit e-mail bestand niet kan vinden.
Kijk in de volgende mappen:

C:\Program Files (x86)\Bridge Office Resultaten\Namen 
C:\Program Files (x86)\Bridge Office Resultaten\Mail

Geef de bestanden die bij elkaar horen dezelfde naam voor de punt.
De zogenaamde extensie (.abs en .mail) moeten wel behouden blijven.
Mijnnamen.abs
Mijnnamen.mail

Maak dan een back-up met de 5 serie en probeer het dan nog eens.


BOR 6 kan standaard.ini niet vinden.


U heeft een back-up gemaakt met Bridge Office Resultaten 5 naar bijvoorbeeld een USB-Stick. Op de USB-Stick staat nu een map met een datum. Open die en kopieer uit die map de standaard.ini.
Verlaat nu de datum map en zorg dat u in het begin van de USB-Stick staat. (ROOT noemen ze dat).
Plak nu de standaard.ini en start BOR 6 op.
De standaard.ini wordt nu gevonden.

Hier naast ziet u de inhoud van een USB-Stick met verschillende backup datums van Bridge Office Resultaten 5 eruit kan zien. Ziet u ook zoiets dan, kan Bridge Office Resultaten 6 de standaard.ini vinden.
Belangrijk is, dat u bij de datums, aan het einde van de lijst de standaard.ini ziet staan.

De standaard.ini staat ALTIJD in de mappen met de datums.
Kopieer de standaard.ini vanuit een datum map naar de map Backup BOR en probeer het dan nog een keer. Vanaf de versie 6.0.4 is dit probleem opgelost.


BOR 6 heeft een probleem met het serienummer.


In de map "C:\Program Files (x86)\Bridge Office Resultaten 6 serie" staat een klein programma met de naam "HerstelSerieNummer.exe".
Start dit programma om het serienummer te resetten.
U moet daarna Bridge Office Resultaten 6 opnieuw installeren, want het resetten van het serienummer,
zal Bridge Office Resultaten niet meer starten.
Uw ingevoerde data blijft bestaan. Alleen instellingen gaan verloren.
"HerstelSerieNummer.exe" werkt alleen bij Bridge Office Resultaten 6 serie.