Bridge Office Resultaten 6 serie HelpZo start u met Bridge Office Resultaten 6

 1. Na de installatie van Bridge Office Resultaten 6 sluit u het programma meteen af. (Niet eerst van alles gaan proberen)
 2. Stel de compatibiliteitsmodus in.
 3. Start Bridge Office Resultaten 6.
 4. Klik op Registreer (Hoofdmenu).
 5. Voer de registratie uit.
 6. Klik op Internet en E-mail (Hoofdmenu).
 7. Voor een Bridge Office Resultaten 5 gebruiker, klikt u op Importeer uit BOR 5.
 8. Voor een nieuwe gebruiker, vul alles dat gevraagd wordt, in.
 9. Als alles goed werkt, wordt de registratie verstuurd.
 10. Klik op Namen en e-mailadressen (Hoofdmenu)
 11. Voor een Bridge Office Resultaten 5 gebruiker, klikt op u Importeer uit BOR 5.
 12. Voor een nieuwe gebruiker, vul de namen en e-mailadressen in.
 13. U kunt ook gebruik maken van de F1 functietoets.
 14. Mocht F1 niet werken, hou dan de knop Fn ingedrukt en druk dan op F1.

Zo start u met Bridge Office Resultaten 6
Tekstbestand – 845.0 B 4 downloads

BOR 6 meldt dat er een update is, maar download hem niet.

De oorzaak kan liggen bij het cachegeheugen. Sommige dingen die programma's doen slaat Windows en of het programma in het cachegeheugen op. Dat is makkelijk wanneer dat meerdere malen gebeurt, want dan kan Windows of een ander programma dit uit het cachegeheugen halen en hoeft de procedure niet opnieuw gestart te worden.
Neem bijvoorbeeld een website die u bezoekt.
Die blijft in het cachegeheugen staan en je browser haalt de pagina op uit cachegeheugen en niet op het internet.
Het is dus zaak om dat cachegeheugen vaker schoon te maken.
Ga eens Googelen naar “Hoe maak ik mijn cachegeheugen leeg”
Voer dat dan ook uit zoals op vele pagina's wordt vertelt.
Probeer het daarna nog eens. Het moet lukken dan.


BOR 6 kan e-mailadressen van de 5 serie niet vinden.

In de BOR 5 serie kan het e-mail bestand een andere naam hebben dan het namen bestand.
Dat is de reden, dat BOR 6 dit e-mail bestand niet kan vinden.
Kijk in de volgende mappen:

C:\Program Files (x86)\Bridge Office Resultaten\Namen 
C:\Program Files (x86)\Bridge Office Resultaten\Mail

Geef de bestanden die bij elkaar horen dezelfde naam voor de punt.
De zogenaamde extensie (.abs en .mail) moeten wel behouden blijven.
Mijnnamen.abs
Mijnnamen.mail

Maak dan een back-up met de 5 serie en probeer het dan nog eens.


BOR 6 kan standaard.ini niet vinden.


U heeft een back-up gemaakt met Bridge Office Resultaten 5 naar bijvoorbeeld een USB-Stick. Op de USB-Stick staat nu een map met een datum. Open die en kopieer uit die map de standaard.ini.
Verlaat nu de datum map en zorg dat u in het begin van de USB-Stick staat. (ROOT noemen ze dat).
Plak nu de standaard.ini en start BOR 6 op.
De standaard.ini wordt nu gevonden.

Hier naast ziet u de inhoud van een USB-Stick met verschillende backup datums van Bridge Office Resultaten 5 eruit kan zien. Ziet u ook zoiets dan, kan Bridge Office Resultaten 6 de standaard.ini vinden.
Belangrijk is, dat u bij de datums, aan het einde van de lijst de standaard.ini ziet staan.

De standaard.ini staat ALTIJD in de mappen met de datums.
Kopieer de standaard.ini vanuit een datum map naar de map Backup BOR en probeer het dan nog een keer. Vanaf de versie 6.0.4 is dit probleem opgelost.


BOR 6 heeft een probleem met het serienummer.


In de map "C:\Program Files (x86)\Bridge Office Resultaten 6 serie" staat een klein programma met de naam "HerstelSerieNummer.exe".
Start dit programma om het serienummer te resetten.
U moet daarna Bridge Office Resultaten 6 opnieuw installeren, want het resetten van het serienummer,
zal Bridge Office Resultaten niet meer starten.
Uw ingevoerde data blijft bestaan. Alleen instellingen gaan verloren.
"HerstelSerieNummer.exe" werkt alleen bij Bridge Office Resultaten 6 serie.