Nieuwe functies en aanpassingen in deze versie. 
Versie BOR 6.0.10 is uitgekomen op 24 juni 2019 12:00


Nieuw

  • Bij het maken, terug plaatsen en wissen van een back-up, wordt getoond hoeveel back-ups er op de betreffende drive staan.
  • Bij het samenstellen van groepen met namen, is een teller toegevoegd aan de lijst van namen bij het namen bestand dat u gebruikt.
  • Paren en namen worden geteld en weergegeven op verschillende plaatsen in het programma.