• 81.000+ boekjes gedownload
  • 4.100+ PP lessen gedownload
  • 1.600+ Minibridge gedownload

Antwoord Speelprobleem 24
Ja. Het is waar wat noord zegt.
Maar ook hier moet je als zuid niet het onderste uit kan willen hebben.
Laat die overslag maar varen en speel op zeker!
In bridge heet dit Safety Play.
Hoe?

Zuid heeft zelf 4 slagen na de uitkomst.
Hij heeft dus maar 5 klaveren slagen nodig om zijn contract te maken.
Daarom moet zuid in de tweede slag klaveren van uit zijn hand spelen en ongeacht wat west bijspeelt, een kleintje in noord spelen.
Bekent west niet, dan is het contract down.
Bekennen west en oost ook maar een keer, dan is het contract gemaakt.
Omdat west en oost een keer bekennen, zitten de klaveren maximaal 4-1.
Als je dus de eerste klaveren slag gewoon aan de tegenpartij laat, dan maak je als zuid 5 klaveren slagen.
Over Safety Play zijn veel boeken geschreven en zal zeker zijn vruchten afwerpen als u daar gebruik van maakt.