• 81.000+ boekjes gedownload
  • 4.100+ PP lessen gedownload
  • 1.600+ Minibridge gedownload

Antwoord Speelprobleem 55
Zowel oost als west hebben ruiten geboden.
Wanneer west de volgende ruiten zou hebben, dan was hij met ruiten gestart.
AH
HVB
HV
HB9

Welke ruiten heeft west dan wel?

AVxxx
ABxxx
A9xxx
Zoals u allen weet is het niet goed om onder een aas te starten in een troefcontract.
Terug naar het probleem.
West start dus met schoppen 10.

Is er een mogelijkheid met de informatie die u heeft om 5 klaveren te maken?

Nog niet zeker van de zaak.
Als u zich de juiste vragen stelt, dan weet ik zeker dat u de oplossing vindt.
Hier de vragen die u zich moet stellen.
Hoeveel schoppen slagen zal zuid gaan maken?
Hoeveel ruiten slagen zal zuid gaan maken?
Hoeveel slagen zijn dat al?
Waar kan zuid nog meer slagen halen?

Beantwoordt zoveel mogelijk van deze vragen en wij zullen zien waar toe dit leidt.

Zuid gaat 2 schoppen slagen maken.
Zuid gaat 8 ruiten slagen maken.
Dat zijn 10 slagen voor zuid.
Zuid gaat zijn contract alleen maar maken, wanneer hij in een van de andere kleuren een slag kan maken.

Waar zou zuid deze slag vandaan kunnen halen?

U heeft een schoppen stop en een harten stop.
Zuid zal daar dus geen 11e slag halen.
De enige kleur waar zuid een extra slag kan halen is klaveren.
Dus schoppen na, is de juiste keuze.
Zuid zal de schoppen nemen in noord en dan een klaveren spelen naar zijn heer.
U neemt met klaveren aas en speelt klaveren boer na.
Down!

En kijk nu eens naar de oost hand.
Het is niet mijn idee om zo'n hand met 3 klaveren te openen.
Maar zoals vaak met een preëmptieve opening, deed het wat goeds.
Niet alle zwakke preëmptieve openingen zijn slecht.
Misschien iets om met je partner te bespreken.