Antwoord Bridge Speelprobleem

Antwoord Bridge Speelprobleem 1


West Noord Oost Zuid
- - - 1 ♥
Pas 1 ♠ Pas 3 ♥
Pas 4 ♥ Pas Pas
Pas      

 Probleem: 1
 Gever: Zuid
 Kwetsbaar: Niemand
 Uitkomst: Heer
 A10976


 106
 843
 V62
 HVB8

Noord

West                Oost

Zuid

 5432
 B9  V87
 H76  V1095
 B743  A5 ---


 AH5432
 AB2
 H1098

Zuid moet dus beslissen of hij er voor gaat dat oost boer heeft of dat west boer heeft.
Wat zou u het liefst hebben?
Als u er voor kiest dat west
boer heeft, dan kunt u het zich veroorloven om 2 keer troef te spelen en hopen dat deze 3-2 zitten.

Het is wel de enige mogelijkheid om het contract te maken als west
boer heeft.
Wanneer oost een 4-kaart
zou hebben met ABxx dan kan zuid het contract nooit maken.
Zuid zal dan een kleine
naar 10 spelen en dan de troeven trekken.
Nu speelt zuid een
naar vrouw en oost zal nemen.
Oost speelt dan een andere kleur in.
Zuid zal daarna nog een
slag, een slag en een troefslag verliezen.

Daarom moet zuid er op spelen, dat west
boer heeft.
De enige maakkans.
Daarom speelt zuid nu twee keer troef en dan
10 voor.
Deze snit kan zuid later nog een keer herhalen en zal hij 1
slag , 1 slag en 1 slag afgeven.