Antwoord Bridge Speelprobleem

Antwoord Bridge Speelprobleem 2


West Noord Oost Zuid
- - - 1 ♥
Pas 1 ♠ Pas 3 ♥
Pas 4 ♥ Pas Pas
Pas      

 Probleem: 2
 Gever: Zuid
 Kwetsbaar: NZ
 Uitkomst:
 2
 HVB7


 107
 754
 H865
 2

Noord

West                Oost

Zuid

 98653
 963  A2
 VB10983  AH6
 VB7  432 A104


 HVB854
 2
 A109

Nee hè!
Het is bijna zeker dat u west een introever kunt geven door
te spelen.
Misschien zelfs twee introevers.
Speelt u nu uw
kleur, dan kon het wel eens zijn, dat u minder slagen maakt dan dat u denkt. Heeft zuid maar 1 , dan troeft hij de tweede en haalt de troeven op.
Maar u heeft natuurlijk nog een probleem.
Geeft u west de introever, en hoe weet west dan, dat hij
moet naspelen.
Het is natuurlijk een kwestie van afspreken, maar dat kan als volgt.

Speel
9.
Dat is een hoge
en dat vraagt de hoogste van de over gebleven kleuren.
Dus de
kleur.

West troeft met
3 en hij heeft u signaal begrepen.
Hij speelt
vrouw.
Oeps. Wat nu?

Wanneer zuid 2
heeft, dan mag u vrouw duiken.
De volgende
neemt u over en speelt weer .
Heeft zuid maar 1
, dan moet u vrouw overnemen en spelen.
Wanneer u goede afspraken heeft over het bijspelen van een kleur dan kunt u het weten.
West speelde op de voorgespeelde
van zuid, 6.
Hij troefde uw
9 met 3.
Dat noemt men hoog-laag en het geeft een oneven aantal kaarten in die kleur aan.
Aangezien west al twee
heeft gespeeld, moet hij dus een 3-kaart hebben.
Daarom speelt u nu nogmaals
en laat west zijn tweede introever maken.
Wanneer u nog een
slag kan maken, dan komt die nu, want west zal zeker terug spelen.
Het is wel een omgekeerd signaal, want van bijvoorbeeld Vx of Bx zal niemand de vrouw als eerste bijspelen. Maar nu met alleen kleine troef kan dat wel.