Antwoord Bridge Speelprobleem

Antwoord Bridge Speelprobleem 4


West Noord Oost Zuid
- - - 1 SA
Pas 2 ♥ Pas 2 ♠
Pas 3 SA Pas Pas
Pas      

 Probleem 4
 Gever: Zuid
 Kwetsbaar: NZ
 Uitkomst: Vrouw
 HV1087


 H103
 1098
 V2
 92

Noord

West                Oost

Zuid

 A653
 VB985  74
 B73  AH54
 864  953 B4


 A62
 V62
 AHB107

Zoals altijd in bridge, beginnen wij met tellen.
Nu de punten.
Hoeveel punten zal west hebben?
Zuid heeft er 15-17.
Noord heeft er 10 en oost heeft er 11.
U weet dat west
vrouw en boer heeft.
Dat wil zeggen dat oost niet meer dan nog een boer kan hebben.
Dat kan
boer en boer zijn.
Maar u moet wel uw kansen proberen te benutten.
Wilt u zuid down spelen, dan kan dat alleen maar als west
boer heeft.
Speel daarom een kleine
en zuid zal moeten beslissen of oost boer heeft of west.
Gaat zuid ervoor dat oost
boer heeft, dan zal hij een kleine bijspelen en dan is hij down.
Neemt zuid echter de kleine
van oost met vrouw, dan loopt u de kans dat u geen enkele slag maakt.

Toch moeten wij oost even wat zeggen.
Wanneer hij
boer had genomen, dan kan het zijn dat zuid zijn 9 slagen gaat rapen.
Maar bij een verkeerde beslissing van zuid, gaat hij down.