Het opstarten en Bridge Office Resultaten 6.


Met het Corona virus nog steeds actief, is het wisselen van paren en spellen in principe geen probleem.
Dan rijst de vraag: Kan ik dan ook Bridge Office Resultaten gebruiken voor de uitslag te berekenen.
Het antwoordt daarop is: JA.
Zoals in bovenstaande schermafdruk te zien, staan daar de speelschema's die u daarvoor kunt gebruiken.
NZ blijft zitten, de spellen 1 tafelnummer omhoog en de OW paren 1 tafelnummer omlaag, of andersom.
Met deze schema's kunt u zelfs een uitslag in de NZ lijn en in de OW lijn uit laten uitrekenen.
Alle starters. HEEL VEEL succes en blijf vooral gezond....


Maak van uw hand een Bitmap bestand (.BMP)

                              Download hier beneden de probeerversie.....

Maak BMP probeerversie.

U kunt biedingen en de handen om laten zetten naar een BMP (Bitmap) bestand.
Een BMP bestand is een plaatje, dat u met ieder tekenprogramma kunt inlezen en bewerken.
Ik gebruik het programma PAINT, dat bij Windows wordt meegeleverd.
Wanneer u de probeerversie of d volledige versie heeft geïnstalleerd, zou ik u willen adviseren om bij het gebruik van MAAK BMP de functietoets F1 in te drukken. U krijgt dan uitleg over het gebruik.

Met de probeerversie van MAAK BMP kunt u helaas geen BMP maken en u kunt een spel niet laten afdrukken. Wel kunt u een spel waarvan u de biedingen heeft gedaan en de handen heeft ingevuld, kunt u opslaan. Wanneer u besluit om de volledige versie aan te kopen (€ 12,50) dan ontvangt u een zipfile, waar de setup van MAAK BMP zit. Zodra u de volledige versie gaat installeren, krijgt u de vraag of u de vorige versie, in dit geval probeerversie wilt verwijderen.
Laat het setup programma de oude versie verwijderen. De spellen die u heeft opgeslagen, blijven behouden, zodat u ze in de volledige versie kunt gebruiken.
De updates, die beslist zullen volgen, kunt u met de volledige versie, GRATIS downloaden.


Compatibiliteitsmodus instellen

Windows Vista, 7, 8, 8.1 en 10 gebruikers

BELANGRIJK! VOORDAT U HET PROGRAMMA GAAT GEBUIKEN!

1. Klik met de rechtermuisknop op het opstart icoontje van Maak BMP.
2. Een menu gaat open en daar klikt u met de linkermuisknop op "Eigenschappen".
3. Er gaat nu een venster open met daarin verschillende tabbladen.
4. Klik met de linkermuisknop op het tabblad "Compatibiliteit".
5. Vink in het kader "Compatibiliteitsmodus" het vinkje "Dit programma in deze compatibiliteitsmodus uitvoeren" aan.
    Selecteer dan (XP Servicepack 3)
6. Vink in het kader "Bevoegdheidsniveau" het aan vink vakje "Dit programma als Administrator uitvoeren" aan.
7. Klik met de linkermuisknop op de knop met het schildje.
8. Er gaat een zelfde venster open.
9. Herhaal punt 5 en 6.
10. Klik nu op de knop "Toepassen".
11. Klik u op de knop "OK".
12. Het laatste venster sluit nu.
13. Klik nu op de knop "Toepassen".
14. Klik nu op de knop "OK".
15. Het venster sluit en u staat weer in uw bureaublad.

Maak BMP is klaar voor gebruik.


Probeerversie Maak BITMAP
Gecomprimeerd bestand – 5.4 MB 59 downloads
Helpbestand Maak BMP bestand (CHM)
Gecomprimeerd bestand – 851.4 KB 40 downloads


Create BMP from the bidding and hand

                                Download the trial version below .....

Create BMP trial version.

You can convert bids and hands into a BMP (Bitmap) file.
A BMP file is a picture that you can read and edit with any drawing program.
I use the program PAINT, which comes with Windows.
If you have the trial version or the full version installed, I would advise you to press the F1 function key when using CREATE BMP. You will then receive an explanation how to use the program.

Unfortunately, with the trial version of MAKE BMP you cannot make a BMP file and you cannot have a game printed. However, you can save a game for which you have placed bids and completed your hands. When you decide to purchase the full version (€ 12.50) you will receive a zip file, which contains the setup of MAAK BMP. As soon as you start installing the full version, you will be asked if you want to uninstall the previous version, in this case trial version.
Let the setup program remove the old version.
The games you saved will be retained so you can use them in the full version.

The updates, which will definitely follow, can be downloaded for FREE, with the full version.


Set compatibility mode

Windows Vista, 7, 8, 8.1 and 10 users

IMPORTANT! BEFORE USING THE PROGRAM!

1. Right-click on the Make BMP startup icon.
2. A menu opens and there you click with the left mouse button on "Properties".
3. A window will open with several tabs.
4. Left click on the "Compatibility" tab.
5. In the "Compatibility mode" box, check the "Run this program in compatibility mode" box. (XP Service Pack 3)
6. In the "Authorization Level" box, check the "Run this program as an Administrator" box.
7. Left-click on the button with the shield.
8. The same window will open.
9. Repeat points 5 and 6.
10. Now click on the "Apply" button.
11. Click on the "OK" button.
12. The last window now closes.
13. Now click on the "Apply" button.
14. Now click on the "OK" button.
15. The window closes and you are back in your desktop.

Make BMP is ready to use.


Trial version MAKE BMP
Gecomprimeerd bestand – 5.4 MB 44 downloads
Helpfile MAKE BMP
Gecomprimeerd bestand – 806.9 KB 43 downloads


Kijk in mijn keuken

Hoe gaan wij dadelijk starten? Kijk mee in mijn keuken.

Om strakjes weer te kunnen starten met bridgen, dan moet je een "Corona" plan hebben.
Want ik neem aan dat de anderhalve meter nog wel even duurt.
Om de spelers anderhalve meter ruimte te geven aan een tafel, lijkt mij het minste probleem, indien de accommodatie zich daar voor leent, natuurlijk. Wat misschien een groter probleem zal worden is het wisselen.
Ook daarvoor geldt de anderhalve meter.
Zelf heb ik voor mijn maandagmiddag club een plan klaarliggen. Ik laat u graag in mijn keuken kijken.
Het zijn andere tijden en andere tijden vragen andere oplossingen. Wij moeten dit allemaal ervaren.
Er zullen goede en ook slechte oplossingen komen. Maar het is voor een iedereen een leerproces.
De goede oplossingen, die wij moeten delen. De foute gewoon vergeten.
Voor een ouwe rot in het vak zoals ik (50 jaar bridge tafel ervaring) vergt het ook aanpassingen.
Want wat vroeger was, dat is tabéé. Wat de toekomst brengt, daar moeten wij het mee doen.


Wisselen met anderhalve meter

Wisselen met ANDERHALVE METER

Inmiddels krijg ik uit het veld al vaker de vraag: Hoe doe jij dat dadelijk met wisselen?
Wilt u het weten hoe ik dit probleem heb opgelost?
Dan kunt mijn oplossing voor het wisselen hier gratis downloaden. Doe er uw voordeel mee.
Misschien heeft of vindt u met deze voorbeelden de oplossing voor uw bridge club.

Wisselen MS Word (DOCx)
Word – 175.9 KB 145 downloads
Wisselen (PDF)
PDF – 135.6 KB 126 downloads

Spellen lenen met anderhalve meter

Spellen lenen met ANDERHALVE METER

Mijn maandagmiddag clubje is een club waar een dupliceer machine zich niet rendeert.
Ook de spellen laten dupliceren behoort ook niet tot de mogelijkheden.
Dus ik zit met het probleem van het spellen wisselen. Ik speel altijd met het Multiplex 1993 speelschema.
Nu is het zo, dat bij maandagmiddag in de meeste gevallen de spellen al gewassen zijn, door mij, wanneer de mensen komen.
En daar ligt ook  mijn oplossing, wanneer wij met meer dan 12 paren zijn. U moet wel beschikken over een tweede set boards.
Spelen wij met 14 paren, dan dupliceer ik (wedstrijdleiding) de spellen 1-4. De overige spellen leg ik de spellen leg op de tafel waar ze ook in de eerste ronden worden gespeeld.
Ik vraag aan de spelers, of zij aan het einde van de ronde hun spellen willen dupliceren.
De gedupliceerde spellen worden op één vaste tafel gelegd. De paren die samen moeten spelen, halen daar hun spellen op en brengen die ook weer naar terug. Zo loopt 1 persoon per tafel, een voor een naar de wissel tafel. Starten wanneer iedereen gewisseld heeft. Maar denk altijd aan de anderhalve meter.
Het Corona virus is nog niet weg. Ook al vinden sommige mensen van wel.
Nog een keer meer dan 8 weken niet aan de bridgetafel zitten. Nee dank u.
Spelen wij met 16 paren, dan dupliceer ik (wedstrijdleiding) de spellen 1-4 en 13-16.
De rest gaat hetzelfde als bij 14 paren.
Dan kan het zijn dat er 18 paren zijn. Dan dupliceer ik (wedstrijdleiding) de spellen 1-4, 5-8 en 13-16.
De rest gaat hetzelfde als bij 14 paren.
Zijn er 20 paren, dan maak ik 2 groepen van 10 paren en hoeft niemand spellen te lenen.
Je kunt bij 16 paren ook 2 groepen van 8 paren maken. Voor onze veiligheid misschien beter.
Als het mogelijk is, dan kun je er ook voor zorgen dat een groep maximaal 12 paren heeft en wanneer je 6 ronden speelt,
dan hoeft niemand samen te spelen en doet het probleem zich ook niet voor.


GRATIS boekjes voor te bieden en te spelen

Lesmateriaal helemaal gratis.
Er is van alle facetten van het bridge wel iets te vinden.
De boekjes zijn als MS Word bestand te downloaden.
Printer instellingen worden ook gegeven.
Antwoorden vind je natuurlijk ook.
Kijk maar eens. Ze zijn gratis.

Meer dan 41.000 boekjes zijn er al gedownload van mijn site.