Bridge Tips

Op deze pagina heb ik een aantal tips geplaatst, die regelmatig voorkomen en waar ik u een oplossing voor bied.
Gaat het om het bieden, dan zal het te maken hebben met een hele kleine en gemakkelijke wijziging in uw biedsysteem.
Speel tips zijn natuurlijk voor de herkenning van de situatie. Maar iets lezen kan geen kwaad.


Tip 39: Bij elk contract.

Probeer het tellen en het onthouden van gespeelde kaarten te ontwikkelen. Hierdoor stijgt uw speelniveau.


Tip 38: Bij elk contract.

Tel de kaarten van de tegenstanders terwijl u uw lange lange kleur speelt.
Houdt het aantal kaarten bij dat ze nog hebben, zodat u weet of en wanneer uw kleine kaarten winnaars zijn.
Vergeet niet dat de 13e kaart van een kleur, zelfs als het een 2 is het in Sans Atout altijd een slag.


Tip 37: Bij elk contract.

Voordat u een kleur speelt, maakt u een plan, voor hoe het vrijspelen en verzilveren van uw slagen.
Bepaal vanuit welke hand u eerst wilt spelen, hoe u een lange kleur "deblokkeert" en of u in staat bent om ontbrekende hoge kaarten te vangen met een of meer keer snijden.


Tip 36: Bij een Sans Atout contract.

Incasseer uw winnende slagen in een korte kleur als laatste.


Tip 35: Bij een Sans Atout contract.

Beslis welke kleur het grootste aantal potentiële slagen oplevert en speel die dan het eerst.
In de meeste gevallen zal dit uw langste kleur zijn.
Wees niet bang om de tegenstanders hun slagen in uw lange kleur te geven als het slagen voor u oplevert.


Tip 34: Bij een Sans Atout contract.

Als u niet genoeg topwinnaars hebt om uw contract te maken, maak dan een plan om meer winnaars te creëren.
U hebt twee belangrijke manieren om extra slagen te ontwikkelen:
Snijden om de honneurs van de tegenstanders te vangen.
Het ontwikkelen van een lange kleur, waardoor de tegenstanders misschien wel een of meer slagen krijgen.


Tip 33: Bij een Sans Atout contract.

Tel uw winnaars zodra dummy open gaat.
Speel geen kaart totdat u een plan hebt gevormd voor het maken van uw contract.


Tip 32: Bij een troefcontract.

Ook al hebt u te veel verliezers om het contract te maken, geef dan niet op.
Snijden om de honneurs van de tegenstanders te vangen.
Ontwikkel een lange kleur, om daar uw verliezers op af te gooien.
Probeer zoveel mogelijk introevers te maken in de hand met de minste troef.


Tip 31: Bij een troefcontract.

Tel je verliezers zodra u de dummy ziet.
Heeft u een 5-3 of een 6-2 troeffit, richt het tellen dan op de hand met de meeste troeven.


Tip 30: Niet blind de langste kleur.

Het is niet altijd goed om je langste kleur te spelen in SA.
Kijk eerst hoeveel slagen u zeker maakt en vergelijk de kleuren met elkaar.
Het maakt uw contract een stuk kansrijker.


Tip 29: Cadeautje weggeven.

Wanneer u AVx tegenover Bx hebt, kan het spelen van de vrouw een entree creëren.
Het kost een slag, maar vaak is de entree belangrijker


Tip 28: Wijsheid - 1.

Als u claimt, maak er dan een gewoonte van om te zeggen dat u eerst troeven trekt.
Dit dekt u in, voor het geval er nog troeven bij de tegenstanders zitten.


Tip 27: Wijsheid - 2.

Speel zo vaak het gaat tegen sterkere tegenstander. U leert bridge veel sneller.
En voor de betere spelers. Wanneer u tegen zwakkere spelers speelt, weet u nooit of uw zo juist behaalde succes, aan uw goed spel of aan het zwakke tegenspelen van uw tegenspelers ligt.
Als uw tegenstanders beter en beter worden, dan zult u zelfs merken, dat uw niveau ook mee stijgt.


Tip 26: Wijsheid - 3.

Ben niet bang om een betere speler te vragen of het spel anders (beter) geboden had kunnen worden en of het beter afgespeeld had kunnen worden. Goede spelers geven u heel graag antwoord op deze vragen.


Tip 25: Wijsheid - 4.

Wanneer u een betere speler om zijn mening vraagt, ga dan niet te veel en te vaak met hem of haar in discussie over het antwoord dat u krijgt. Zij zullen met al meer tegenzin uw vragen beantwoorden.


Tip 24: Wijsheid - 5.

Soms leiden er meerdere wegen naar Rome.
Iedereen kan dan gelijk hebben.


Tip 23: Uitkomen.

Wanneer je tegenstanders een duidelijke voorkeur hebben voor die ene kleur boven die andere kleur,
is het starten met troef vaak het beste.


Tip 22: Aangeboden snit.

Wanneer u een snit wordt aangeboden, betekent dat niet dat u hem moet nemen. Als het van het belang is om een tegenstander niet aan slag te laten, kan het verstandig zijn om de snit niet te nemen.


Tip 21: Zwakke opening.

Het feit dat iemand zwakke twee biedingen gebruikt, betekent niet dat ze helemaal zonder tanden zijn.
Een kwetsbaar zwak bod van twee kan behoorlijk dicht in de buurt komen van de openingsbodsterkte.


Tip 20: Preëmptieve opening.

U heeft het misschien al een keer meegemaakt.
3 keer pas en daar zit u met een 7-kaart en u kunt kwetsbaar 7 slagen maken.
Wat te doen?
Een preëmptieve opening wordt geboden om het bieden van de tegenpartij te verstoren.
Daar gaan we graag voor down.
Maar als laatste hand? NIET doen.
U gaat down en krijgt een min score.
Past u daarentegen, dan krijgt u een score van 0 (nul).
En dat is niet de 0 (nul) op dit spel.

Open dus als laatste hand nooit preëmptief.


Tip 19: Bekende kaart bijspelen. 

 

                  ♠ AV2  
♠ HB108                 ♠ 543  
                  ♠ 976 


Zuid start met ♠ 6. 
West speelt ♠ 8. In noord ♠ vrouw en in oost ♠ 3.
Iedereen weet nu wie ♠ heer heeft.
Noord speelt ♠ aas.
Oost ♠ 3. Zuid ♠ 7 en nu speelt u als west, ♠ HEER bij.

Noord  Oost  Zuid   West
Vrouw  3        6         8
Aas      4        7         HEER
Noord en zuid zullen nu niet weten dat west nog ♠ boer en ♠ 10 heeft.
Laat ze maar eens zoeken. De eerlijkheid gebiedt, dat oost dit ook niet weet.


Tip 18: Het snijden.

Speel bij het snijden nooit de boer voor, wanneer u niet in het bezit bent van de tien. 
Het is dan beter om een kleintje naar de boer te spelen.


Tip 17: Tel slagen voor een preëmptieve opening.

De methode om slagen te tellen gaat eigenlijk als volgt:
Nadat aas, heer en vrouw zijn gespeeld, zijn alle troeven bij de andere spelers op. 
Met een 7-kaart mag je derhalve 4 lengteslagen tellen. 
Met HV komt daar nog anderhalve slag bij.


TIP 16: Zet de leider op het verkeerde been.

Stel uw partner komt uit met schoppen 10.
De dummy gaat open en daar liggen de volgende schoppen. H76.
U heeft schoppen boer, 9 en de 8.
Speel nu niet klakkeloos schoppen 8 bij, maar speel schoppen boer bij.
Vermoedelijk zal de leider u op een singelton zetten en de overige schoppen bij uw partner.
Het kost niks, want al uw schoppen zijn even hoog.


Tip 15: Klein maar fijn (1).

U kent het beslist. 
U opent met 1 harten met 14 punten en uw partner biedt 3 harten. 
Wat heeft uw partner nu? 10 of 11 punten?
Door een hele kleine aanpassing in uw systeem weet u het precies.
Na een opening van 1 in kleur geeft een antwoord van 2 Sans Atout 11 punten met troefsteun aan.
Een antwoord van 3 in de openingskleur geeft precies 10 punten aan met troefsteun


Tip 14: Klein maar fijn (2).

Deze biedserie kent u ook. 
Uw partner opent met 1 harten. 
U biedt 1 schoppen. 
Uw partner biedt 2 Sans Atout. 
Tja, daar zit u met 6 punten. 
Wat heeft uw partner nu? 18 of 19 punten?
Dit probleempje is gemakkelijk en zonder veel aanpassingen in uw biedsysteem op te lossen. 
Biedt met 18 punten 2 Sans Atout en met 19 punten 3 Sans Atout. 
Uw partner weet precies waar hij aan toe is.


Tip 13: Veilige speelwijze (1). 

Het komt niet zo vaak voor, maar wanneer het gebeurt dan gaat het vaak fout.
U heeft in de dummy (noord):
Ruiten: HVB65
In uw hand (zuid) heeft u:
Ruiten: A98
U bent in de dummy aan slag.
Hoe maakt u nu zeker 5 ruiten slagen?

Speel eerst Ruitenheer.
Het kost niks en u kunt kijken hoe de ruiten verdeeld zitten.
Ongeacht of een van de tegenstanders ruiten 10 in vijven heeft.
U maakt altijd 5 ruiten slagen.

Speelt u echter een kleine ruiten vanuit de dummy en oost de ruiten 7 en u ruiten aas,
dan maakt u maar 4 ruiten slagen wanneer oost een 5-kaart ruiten heeft.
Wanneer u snijdt op ruiten 10, dan heeft west natuurlijk ruiten 10. 


Tip 12: Veilige speelwijze (2). 

Nog een keer een veilige speelwijze.

A1083 (dummy is noord)
HB92 (u bent zuid)

U bent zuid en noord is de dummy.

Speel vanuit zuid de boer voor.
Ongeachte wat west bijspeelt, u speelt in noord het aas.
Heeft west niet de vrouw bijgespeeld, dan heeft oost vermoedelijk de vrouw.
En nu vanuit noord de 10 voor.
Speelt oost niet de vrouw, dan speelt u in zuid de 2 bij.

Proberen maar.
U verliest er niks mee.
Wanneer u over zuid zou snijden en west heeft de vrouw, 
of u zou over noord snijden en oost heeft de vrouw,
geeft u ook een slag af.
U daagt nu de tegenstander uit om 2 keer een honneur niet op een honeur te spelen.


Tip 11: Juiste speelwijze. 

Nog een keer een veilige speelwijze.

AB62 (dummy is noord)
V874 (u bent zuid)

U bent zuid en noord is de dummy. U bent aan slag.

Speel nu niet de vrouw voor uit zuid om op de heer te snijden.
Heeft west de heer, dan zal hij deze bijspelen en zult u strakjes nog eens moeten snijden op de 10 en de 9.
Beter is om een kleintje uit zuid naar de boer te spelen.
Wordt de boer niet genomen in oost, dan heeft west vermoedelijk de heer in tweeën.
Sla na het snijden het aas.
Waarom moet west de heer in tweeën zou moeten hebben?
Probeer het maar eens.


Tip 10: Juiste speelwijze.

Misschien 3 slagen.

VB43 (dummy is noord)
A76 (u bent zuid)

U bent zuid en noord is de dummy. Van waaruit zou u deze kleur willen spelen?

Wanneer u de vrouw vanuit de dummy speelt, dan maakt u altijd 2 slagen, 
ongeacht wie de heer heeft.
Heeft oost de heer dan speelt hij deze op de vrouw bij.
U moet het aas nemen en u heeft alleen de boer vrij.
Heeft west de heer, dan snijdt u. Dan krijgt u ook alleen maar de boer en het aas.
Het is dus beter wanneer u de 6 vanuit zuid speelt.
Heeft west daadwerkelijk de heer, dan maakt u 3 slagen.
U verliest er niks mee. U kunt alleen een slag extra verdienen.


Tip 9: Nemen of ophouden.

AV6 (u bent zuid)

In deze kleur start west tegen uw 3 Sans Atout met de 4.
Wanneer oost de heer speelt, dan duikt u.
West heeft dan de boer.
Wanneer oost de boer bijspeelt, dan neemt u met de vrouw.
West heeft dan de heer. Dus de boer niet nemen kost een slag.

Proberen maar!


Tip 8: Slim snijden of de contra-snit (1)

U speelt 4 schoppen en moet 3 ruiten slagen maken anders bent u down. 
U bent in zuid aan slag.
Als u dit doet, dan moet u weten dat west de vrouw heeft.
                 A98

   V54                 10732

                HB6

Speel de boer voor.
Speelt west de vrouw, dan neemt u in noord met de aas.
Dan vanuit noord de 9 en neemt oost niet, dan speelt u in zuid een kleine ruiten bij.
Neemt oost wel, dan neemt u met de heer en de 8 is hoog in noord.


Tip 7: Slim snijden of de contra-snit (2).

Om uw contract te maken, mag u maar 1 ruitenslag verliezen. 
U bent in zuid aan slag.
Dit kunt u zo spelen als u weet waar de punten zitten.

                 H64

   AB7                 932

                V1085

Wanneer u vlug naar de kleur kijkt, dan zou u kunnen besluiten om een kleine ruiten vanuit zuid naar de heer van noord te spelen. Dan vanuit noord een kleintje naar de 10 en snijden op de boer.
Jammer. U geeft dan 2 ruiten slagen af.

Speelt u echter ruiten 10 vanuit zuid en west speelt de boer bij, dan neemt u met ruiten heer en vervolgt u met een kleine ruiten vanuit noord en snijdt dan op ruiten 9 van oost.
Nu geeft u maar 1 slag af


Tip 6: Neem de gratis snit. 

Wordt door de vork gespeeld en u heeft als leider een singelton in die kleur en u speelt een troefcontract, neem dan de aangeboden snit. Op het aas van die kleur moet u wel een verliezer kwijt kunnen.

West start met  5 in uw 4  contract.
Neem nu de snit die u geboden wordt door  vrouw te spelen.


Tip 5: Net één slag te weinig.

De dummy gaat open en u komt net een slag tekort en u bent afhankelijk van een snit.
Probeer dan onderstaande maar eens.

Speel dan eerst al uw winnaars (ook uw troef) en let goed op wat de tegenpartij bijspeelt.
In heel veel gevallen zult u zien, dat een van de tegenstanders die kaart moet bijspelen, 
die voor uw laatste slag zal zorgen.
U kunt, door dit te doen, de eventuele fatale snit vermijden.

Dus niet te bang om al uw winnaars eerst te incasseren.
Want u had toch al een slag te weinig.

Dit werkt ook bij een manche, maar alleen in mindere maten.
U mist immers wat meer punten.
Maar ook hier zult u versteld staan, hoe vaak u een en soms allebei de tegenstanders in een dwang brengt.

Let u maar eens op, hoe vaak spelers hun troef pas op het einde van het spel spelen.
Vreemd toch, vindt u niet? 
Heeft u bijvoorbeeld van de laatste 6 kaarten nog 4 troeven in uw hand.
Door ze meteen door te spelen, moeten de tegenstanders iets afgooien.
Wel goed op letten, want dat is het verschil tussen maken en niet maken.


Tip 4: De regel van 7.

Het is een weetje of een handigheidje. 
De regel van 7 pas je toe, wanneer je zelf SA speelt.

Wat heb ik aan deze regel en hoe pas ik hem toe?

Wanneer de tegenpartij uitkomt tegen uw SA dan zullen ze proberen lengteslagen te maken.
Het is dus zaak dat u weet, hoe vaak u uw aas op moet houden. 

Dat gaat als volgt. 
Uw linker buurman start met  3. 
In de dummy ligt  1062.
U heeft  AB6. Samen met de dummy heeft u 6 
Trek dit getal af van 7 en u weet hoe vaak u uw  aas moet ophouden. 

In dit voorbeeld dus 1 keer. Is uw linker buurman gestart van een 5-kaart 
dan heeft uw rechter buurman maar een 2-kaart 
Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn en is uw linker buurman van een 4-kaart gestart, 
dan maakt het niet uit. 
Er wordt dan geen extra lengteslag gemaakt door de tegenpartij. 

Waar u natuurlijk zeker op moet letten is, dat u een logisch iets, 
niet onderwerpt aan deze regel. 
U speelt in dit voorbeeld een kleine in de dummy en wanneer uw rechter buurman 
de vrouw of heer bijspeelt, dan neemt u met het aas. 
Uw B10 is uw volgende opvang.


Tip 3: De regel van 15.

De regel van 15 is een regel die niet wetenschappelijk onderbouwd is, 
maar uit de praktijk komt. Deze regel is alleen van toepassing wanneer 
wij de 4e hand zouden moeten openen en kort zijn in de ♠. 

Stel wij hebben 12 punten en een 2-kaart ♠.
Als wij deze twee bij elkaar tellen dan komen wij op 14. 
Dat is minder dan 15. 
Daarom passen wij deze hand. 

De score van 0 (nul) door deze rondpas, zal meer dan 50% scoren op dit spel. 

Zijn wij graag rebels en openen toch, dan zult u zien,
dat u uw tegenstander een groot plezier doet. 
U zult minder dan 50% op dit spel scoren. 

Heeft men dus een 12 punten en een 3-kaart schoppen, 
dan is dat bij elkaar 15 en dan openen wij de hand gewoon. 


Tip 2: Zuinig met biedruimte.

Wanneer u bezig bent met een slem te bieden en een van uw tegenstanders doubleert een cuebod (geboden kleur van de tegenpartij), dan hoeft u niet te bieden. 
Pas. Want dat kan u een biedniveau schelen. 
Door het doublet krijgt u meer biedruimte, want uw partner en u zelf komt weer aan de beurt.


Tip 1: Overtroeven of niet?

Indien u de tegenpartij kan overtroeven met een troef die u sowieso al zou krijgen, 
is het vaak zinvol om dat niet te doen. Denk twee keer, voordat u overtroeft.