Bridgen voor mensen met een handicap

Een kleine 10 jaar geleden heb ik bijgaande brief gemaakt en verzonden naar vele, mogelijk betrokken, instanties en personen.


Te vaak komt het voor dat mensen die in hun leven vele jaren hebben gebridged, door een handicap niet meer aan bridgen toe komen, laat staan dat ze ooit aan een bridgeweekend of bridgemidweek kunnen deelnemen. Mensen met Alzheimer, Parkinson, gezichtsstoornis of met een andere handicap waardoor ze het tempo niet meer kunnen bijbenen.

Hierin willen we verandering brengen, want speciaal voor deze doelgroep wordt er in samenwerking met BridgeTravelling een bridge-midweek georganiseerd in februari 2013. Niet uit commercieel oogpunt (de midweek is louter kostendekkend), maar met het doel om ook deze mensen een aantal dagen “uit” te bezorgen.

 Mensen uit genoemde doelgroep met een handicap voor wie bridgen in groot verband niet meer mogelijk is, kunnen zich  voor deze midweek inschrijven via de site van BridgeTravelling: https://bridgetravelling.com/ 

Hoewel anders geformuleerd staat, is deze midweek echt bedoeld voor iedereen, waarbij dan de bridgers met een handicap het programma en de speelsnelheid bepalen. We streven naar een goede mix van spelers met en zonder handicap. Voor meer informatie kunt u terecht bij BridgeTravelling of bij ondergetekende,


Nu zijn we dus 10 jaar verder, die bridge weekenden hebben plaatsgevonden t/m oktober 2013.(Zie https://bridgetravelling.com/reisverslag-bridgereis-vierhouten/) Daarna was het door persoonlijke omstandigheden niet meer mogelijk om dit voort te zetten.
Toen die mogelijkheden er weer waren, gooide corona roet in het eten. Inmiddels worden we niet meer door de coronamaatregelen gehinderd en kan ik wederom proberen om deze activiteit weer vorm te geven.

Voordat ik een bridgeorganisatie benader, wil ik eerst eens peilen hoeveel belangstelling er voor een dergelijk speciaal bridgeweekend is.

Daarnaast wil ik mij ook inzetten voor de vele mantelzorgers die in veel gevallen aan huis gekluisterd zitten vanwege hun huisgenoot die gehandicapt is met een ziekte. Dus ik heb ook een activiteit opgezet voor bridgende mantelzorgers die wel op momenten dat hun huisgenoot in de dagopvang is, maar die dan toch vaak niet weg kunnen omdat de bridgetijden niet sporen met de tijden dat de mantelzorg is: de koffie/lunch/bridge-activiteit.  Een bridgeactiviteit die 10.30 uur begint met koffie of thee drinken bij een gastheer/vrouw, vervolgens een aantal ronden bridge, dan nuttigen van de zelf meegebrachte lunch, weer een paar ronden bridge en om 14.30 uur stoppen, zodat de mantelzorger weer thuis kan zijn als de huisgenoot van de dagopvang terug komt. Deze laatste activiteit was ook al in 2012 een succes, maar die moest ik ook stoppen.

Mijn verzoek: kunt/wilt u deze activiteiten kenbaar maken bij mensen van uw organisatie. Belangstellenden kunnen contact met mij opnemen via emailadres:  henk2.vanden.brink@gmail.com

U kunt ook onderstaand formulier invullen.

Ik ga dan na een tijdje kijken hoeveel liefhebbers er zijn en wat ik verder kan opzetten.

U bij voorbaat dankend,

 

Henk van den Brink