Bridge Office Resultaten 5 meer informatie

Bridge Office Resultaten 5 serie is niet meer leverbaar. Daarvoor in de plaats is er Bridge Office Resultaten 6 serie.


Berekenen van een uitslag in groepen!

Met vele honderden tevreden gebruikers, in Nederland, Zweden, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en zelfs in Thailand.

Loopbriefjes van alle meegeleverde schema's met paarnaam, groep naam, datum en de namen van de tegenstanders.
Bijna 400 speelschema's worden meegeleverd.
Maak eerlijke groep indelingen. Om uw groepen zo eerlijk mogelijk in te delen.
Neem een updatelicentie. Zo bent u verzekerd van de alle laatste updates.


Waarom ik voor Bridge Office Resultaten heb gekozen.

Wij zijn een clubje van bridge spelers die gewoon een middag bij elkaar komen voor een gezellig spelletje bridge.
In het blad van de NBB zijn enkele pagina's aan het rekenprogramma van de NBB besteed.
Voor de clubs (organisatoren) die geen lid van de NBB zijn, is de Basis club misschien een oplossing.
Menen jullie dat echt? Dan kijk eens naar dit rekensommetje.

Basis club: € 150,- per jaar en € 0,75 per speelmiddag of avond voor iedere speler die geen lid is van de NBB.
Gemiddeld wordt er met 16 paren, dus 32 spelers gespeeld en zo'n 45 middagen per jaar.
Een snel rekensommetjes van 32 * 45 * € 0,75= € 1080,00 + € 150,00 maakt het jaarlijkse bedrag van € 1230,00.
Dat wil zeggen dat iedere speler per jaar € 38,45 betaald voor een uitslag.
Misschien een oplossing? Dan liever met wat minder en toch tevreden.


Algemeen:

Bij het opslaan van bestanden zoals groepen, indelingen en bestanden die gebruikt worden voor de werking van Bridge Office Resultaten, is een kalenderknop aanwezig.
Hiermee kunt u die bestanden onder een bepaalde datum (Speeldatum) opslaan.

Aantal groepen 1 - 10
Aantal ronden 1 - 9
Aantal spellen per ronde 1 - 9
Invoer per spel
    Scores
    Bieding (invoer met muis)
    Bieding (invoer met toetsenbord)
    Butler telling
Invoer per ronde
    Scores
    Bieding (invoer met muis)
    Bieding (invoer met toetsenbord)
    Butler telling
Klok
Namen
    Invoeren
        Aanspreektitel
        Initialen
        Achternaam
        Kenmerk
        E-mail adres
    Afdrukken
Groepen
    Samenstellen
        Paarnummer
        Naam 1
        Naam 2
        Geef willekeurig paarnummer
        Verplaats paar in eigen groep
        Maak e-mailbestand
        Afdrukken
    Openen in het Kladblok
    Nieuwe groep indeling maken
    Groep indeling aan de hand van competitiestand
    Verplaatsen paren naar andere groep
    Verplaatsen paren binnen eigen groep
Uitslagen
    Snelle toegang tot uitslagen
        Afdrukken
        Maak HTML, MS-Word, MS-Excel, RTF of TXT bestand
    Informatie over uitslagen
        Invoercontrole
            Afdrukken
            Maak HTML, MS-Word, MS-Excel, RTF of TXT bestand
        Frequentiestaten
            Afdrukken
            Maak HTML, MS-Word, MS-Excel, RTF of TXT bestand
        Overzicht per tafel
            Afdrukken
            Maak HTML, MS-Word, MS-Excel, RTF of TXT bestand
        Overzicht per spel
            Afdrukken
            Maak HTML, MS-Word, MS-Excel, RTF of TXT bestand
        Overzicht per paar
            Afdrukken
            Maak HTML, MS-Word, MS-Excel, RTF of TXT bestand
                Persoonlijke overzicht
                    Afdrukken
                    Maak HTML, MS-Word, MS-Excel, RTF of TXT bestand
        Tops en nullen
            Afdrukken
            Maak HTML, MS-Word, MS-Excel, RTF of TXT bestand
        Hoogste en laagste score
            Afdrukken
            Maak HTML, MS-Word, MS-Excel, RTF of TXT bestand
    Namen wijzigen in bestaande uitslag
        Afdrukken
        Maak HTML, MS-Word, MS-Excel, RTF of TXT bestand
Plaatsingpunten ladder
    Plaatsingpunten ladder
         Afdrukken
         Letterype
         Maak HTML, MS-Word, MS-Excel, RTF of TXT bestand 
         Statistiek
              Afdrukken
              Lettertype
    Instelling
Competities
    Gewoon
        Gewogen gemiddelde
        Afdrukken
        Maak HTML, MS-Word, MS-Excel, RTF of TXT bestand
    Persoonlijk
        Afdrukken
        Maak HTML, MS-Word, MS-Excel, RTF of TXT bestand
    Slem
        Afdrukken
        Maak HTML, MS-Word, MS-Excel, RTF of TXT bestand
    Butler
        Afdrukken
        Maak HTML, MS-Word, MS-Excel, RTF of TXT bestand
HTML bestanden
    Koppel HTML bestanden
    HTML bestanden inzien
Backup
    Maak backup
    Backup terug zetten
    Wis backup
Internet en E-mail
    Instelling
    Verstuur e-mail
    Laatste nieuws
    E-mailadressen
Afdrukken
    Loopbriefjes
    Tafelkaarten
    Lege namenlijst
    Lege scorebriefjes
Diversen
    Wis bestanden
    Wijzig invoerdatum
    Schema beheer
    Maak / wijzig schema
    Butler instellingen
    Voorbereiden gewone competitie
    Kopieer/wijzig e-mail bestand
    Maak topintegraal
    Kleur instelling