• 90.000+ boekjes gedownload
  • 6.100+ PP lessen gedownload
  • 2.400+ Minibridge gedownload

Mogelijkheden BOR 6 Serie


Waarom ik voor Bridge Office Resultaten heb gekozen.

Wij zijn een clubje van bridge spelers die gewoon een middag bij elkaar komen voor een gezellig spelletje bridge.
In het blad van de NBB zijn een keer enkele pagina's aan het rekenprogramma van de NBB besteed.
Daarin schrijft de auteur van het stukje het volgende.
Voor de clubs (organisatoren) die geen lid van de NBB zijn, is de Basis club misschien een oplossing.

Menen jullie dat echt? Dan kijk eens naar dit rekensommetje.

Basis club: € 150,- per jaar en € 0,75 per speelmiddag of avond voor iedere speler die geen lid is van de NBB.
Gemiddeld wordt er met 16 paren, dus 32 spelers gespeeld en zo'n 45 middagen per jaar.
Een snel rekensommetjes van 32 * 45 * € 0,75= € 1080,00 + € 150,00 maakt het magische bedrag van € 1230,00 per jaar.
Dat wil zeggen dat iedere speler ieder jaar € 38,45 betaald voor een uitslag.
Misschien een oplossing? Kan er niet meer van zeggen dan, dat ik dit geldklopperij vind.
En dat is de reden waarom wij voor Bridge Office Resultaten hebben gekozen.


Instellingen
          Registreer
          Algemeen
          Internet en e-mail
                    Instellingen
                    Verstuur naar
          Klok
                    Interne klok
                    Start interne klok
                    Start externe klok
          Snel start
          Menu items aan/uit zetten
Namen en e-mail adressen
          Invoeren
          Naam van namenbestand wijzigen
Groepen
          Samenstellen
                    Aan de hand van namen
                    Aan de hand van competitie (Gewoon) stand
                    Voor persoonlijke wedstrijd
          Open in het kladblok
          Naam van groep bestand wijzigen
          Ontvangen groep bestand met e-mail
          Verstuur groep bestand met e-mail
Paren verplaatsen
          Naar andere groep
          Binnen eigen groep
Parenwedstrijd
          Invoeren
                    Scores
                              Per spel
                              Per ronde
                    Biedingen
                              Per spel
                              Per ronde
          Reeds ingevoerd
                    Scores
                              Per spel
                              Per ronde
                    Biedingen
                              Per spel
                              Per ronde
          Controleren
                    Scores
                              Per spel
                              Per ronde
                    Biedingen
                              Per spel
                              Per ronde
          Frequentiestaat
          Uitslagen
Persoonlijke wedstrijd
          Invoeren
                    Scores
                              Per spel
                              Per ronde
                    Biedingen
                              Per spel
                              Per ronde
          Reeds ingevoerd
                    Scores
                              Per spel
                              Per ronde
                    Biedingen
                              Per spel
                              Per ronde
          Controleren
                    Scores
                              Per spel
                              Per ronde
                    Biedingen
                              Per spel
                              Per ronde
          Frequentiestaat
          Uitslagen
Koffer bridge
          Invoeren
                    Scores
                    Biedingen
          Paren toevoegen/wijzigen
          Controleren
                    Scores
                    Biedingen
          Frequentiestaat
                    Scores
                    Biedingen
          Uitslagen
Bestanden
          Inzien
          Koppelen HTML
          Wissen
Schema
          Parenwedstrijd
                    Schemabeheer
                    Maak/wijzig schema
          Persoonlijk
                    Wijzigen Schema
Competitie
          Voorbereiden competitie
          Gewoon
                    Inzien/Bewerken
                    Instellingen
          Persoonlijk
                    Inzien/Bewerken
                    Instellingen
          Slem
                    Inzien/Bewerken
                    Instellingen
          Plaatsingspunten
                    Inzien/Bewerken
                    Instellingen
          Koffer
                    Inzien/Bewerken
                    Instellingen
Topintegraal maken
Overzichten
          Parenwedstrijd
          Persoonlijke wedstrijd
          Koffer bridge
          Topintegraal
Uitslagen
          Parenwedstrijd
          Persoonlijke wedstrijd
          Koffer bridge
          Topintegraal
          Paren/namen tijdelijk verwijderen
Afdrukken
          Loopbriefjes/Gidsbriefjes
                    Parenwedstrijd
                    Persoonlijke wedstrijd
          Lege namenlijst
          Lege scorebriefjes
E-mail
          Internet en e-mail
          Versturen
          E-mail adressen
          Geen e-mail ontvangen
Back-up
          Maken
          Terug plaatsen
          Wissen
Diversen
          Wijzig invoerdatum
          Laatste nieuws op www.bridgeoffice.nl
          Wijzig een naam in alle bestanden
          Wijzig een naam in bestanden van een bepaalde datum
Invoer Updatelicentie
Invoer per mail
          Versturen
          Ontvangen