Laatste nieuws KenT

Hier informeer ik u over de laatste versie van Bridge Office KenT. Wanneer de laatste versie is uitgekomen en wat er aangepast is. 
En natuurlijk de functies die aangebracht zijn in het programma.
Ook een paar bevindingen van gebruikers.


De laatste versie is 1.0.26

Uitgekomen op dinsdag 03-11-2023 10:30


Heeft u KenT op uw computer geïnstalleerd, dan verschijnt er in uw opening scherm een knop met een blauwe pijl.
Klikt u daarop, dan wordt de installatie van de update gestart. Dit werkt ook met de probeerversie.
Mocht de knop niet zichtbaar zijn, download dan de probeerversie en installeer deze.
gebruikers met een licentie kunnen KenT dan gewoon verder gebruiken.


Wat vinden gebruikers van Bridge Office KenT

Wat een goede aankoop, het programma Bridge Office Koffer en Thuis bridge.
Er zijn verschillende variabelen instelbaar en de verkregen spellen vertonen een grote variëteit.
Leent zich zeer goed om met vrienden en kennissen uw vaardigheden te oefenen en op peil te houden.
AANBEVOLEN!

Coba en Loek de Brouwer (Heemstede)


Wij zijn een kleine club van 28 leden en spelen bridge voor de gezelligheid.
Ook spelen leden wel thuis (4 spelers). Tijdens Corona kon er uiteraard niet meer gezamenlijk in clubverband gespeeld worden maar wel nog een tijdlang met 4 spelers thuis.
Als club hebben we toen het programma Bridge Office Koffer en Thuis bridge (K&T bridge) aangeschaft om toch nog te kunnen doorspelen als club en ook nog in competitieverband. Dit ging als volgt.


Iedere week maakte en e-mailde de spelleider een pdf-bestand met 8 spellen.
Dit was gemaakt met het K&T bridgeprogramma om thuis te spelen.
De clubleden speelden de spellen gedurende de week wanneer het hun uitkwam en e-mailden een kopie/foto van het scorebriefje terug naar de spelleider om de uitslag te verwerken.
De uitslag en de competitiestand werden de week erop tezamen met de nieuwe spellen aan de leden toegestuurd.
Het Bridge Office Koffer en Thuis programma is dan ook voor onze club een uitermate effectief en plezierig hulpmiddel geweest om ondanks Corona en met in achtnemen van de maatregelen toch nog bridge een tijd te kunnen spelen.
Gelet op de functionaliteit van het programma en de aanschafprijs is dit zonder meer een aanrader te noemen.

Aan de hand van de reactie van de clubleden, is de verwachting dat leden het programma zullen aanschaffen om na het Corona tijdperk dit programma thuis te zullen blijven gebruiken.

Al met al een aanrader en de prijs van €36.- en €4.- voor de USB-stick was voor ons geen belemmering!!

Jos en Hanneke Willemse (Haarlem)