Werken met KenT

Bridge Office KenT staat voor Kofferbridge en Thuisbridge.
Met Bridge Office KenT kunt u spellen per hand versturen en de uitslagen verwerken in een uitslag.
Bent u ook de trotse bezitter van Bridge Office Resultaten 6, dan kunt u de uitslagen in een competitie verwerken.


Heeft u KenT op uw computer geïnstalleerd, dan verschijnt er in uw opening scherm een knop met een blauwe pijl.
Klikt u daarop, dan wordt de installatie van de update gestart.


Algemeen


Informeer bij uw clubleden of ze mee willen doen aan een thuis bridge toernooi.
Ze kunnen met 2 paren bij iemand thuis aan de bridgetafel plaatsnemen.

Iedereen die meedoet speelt dezelfde spellen.
Een iemand moet de administratie doen. De spellen laten schudden en delen.
De groep(en) samenstellen en dan iedereen zijn handen mailen.
Noord is de leider en die krijgt een scorekaart meegestuurd, waarop hij de contracten die geboden zijn opschrijft.
De scorekaart wordt terug gestuurd naar diegene die de administratie doet.
Scannen en als PDF terug of in vullen in de Scorekaart en die terug mailen naar de administrateur.

De biedingen worden ingevoerd en daar krijg je een uitslag over.
Die wordt door de administrateur weer naar alle deelnemers gemaild.

Dit kun je wekelijks herhalen. Of op verschillende dagen met verschillende groepen spelen.
De spelers zijn niet gebonden aan een bepaalde dag. Als een tafel op maandag wil spelen en een andere tafel op donderdag,
dan kan dat gewoon. U maakt met de spelers die meedoen de afspraak wanneer de scorekaart bij de administrateur moet zijn.
Iedere speler heeft zijn eigen biedbox en eigen stok kaarten.
De spelverdeling van iedere spel heeft hij via de mail gekregen.
U start met spel 1. Neem uw kaarten uit uw stock van kaarten.
Is iedereen daar mee klaar, dan kan het bieden en spelen beginnen.
Het contract en het resultaat wordt door Noord opgeschreven en wij gaan nu met spel 2 verder.
Nemen weer onze hand uit onze eigen stok met kaarten en als iedereen dat gedaan heeft, kan het bieden beginnen.
Zo werkt u alle spellen die u ontvangen af.
Mochten mensen willen wisselen van plaats of partner, dan kan de administrateur, daar bij de volgende groep samenstelling,
rekening mee houden. Zo kunnen wij, met een minimale verplaatsing, toch een bridgewedstrijd spelen.


Dit zijn 4 spellen voor Noord. Dat kunnen er 8, 15, 20, 25 oplopend tot maximaal 48 zijn.
Zowel Zuid, Oost en West krijgen ieder zo, hun eigen spellen als PDF in hun eigen mailbox.


Stappenplan


 1. Geef de namen en de e-mailadressen van de deelnemers in. (Dit is het meeste werk)
  Werkt u met BOR 5 of BOR 6 dan is het één muisklik op de knop Importeer.
 2. Stel de groep(en) samen. (5 minuten)
 3. Laat een aantal spellen schudden en delen. Speelt u normaal op de club 24 spellen, laat dat nu ook doen. (30 seconden)
 4. Druk de spellen af naar een PDF bestand. Bridge Office KenT zorgt ervoor er vier bestanden worden gemaakt. N, Z, O en W.
  Duurt per windrichting 15 seconden. Ongeveer 1 minuut.
 5. Verstuur het noord bestand naar de Noord spelers, het zuid bestand naar de zuid speler en hetzelfde voor oost en west.
  Bridge Office KenT helpt u met het versturen.(20 paren per minuut)
 6. Nu is het wachten, tot de score kaarten terug komen.
 7. De resultaten invoeren en u krijgt een uitslag. (Halve minuut per spel)
 8. Mail de uitslag naar alle deelnemers. (20 personen per minuut)
 9. Exporteer de ingevoerde gegevens naar BOR6. (2 seconden)

Werk ik met de laatste versie


Regelmatig verschijnt er een update van Bridge Office KenT. Deze trouwens voor iedere gebruiker gratis.
Om te controleren of u met de laatste versie van Bridge Office KenT werkt, wordt er telkens een bestandje gedownload, met daarin alleen het laatste versienummer. Het versienummer dat gedownload is, wordt vergeleken met het versienummer dat u van Bridge Office Kent op uw vaste schijf heeft staan. Het bestandje wordt daarna onmiddellijk van uw computer verwijderd.
Is het versienummer uit het bestandje groter, dan het versienummer van Bridge Office KenT waar u mee werkt, dan wordt de knop met de blauwe pijl zichtbaar.
Ondanks dat het bestandje onmiddellijk verwijderd wordt, bewaart Windows dit bestandje in Cache geheugen.
Voordeel voor Windows is, dat hij het bestandje niet telkens hoeft te downloaden, maar desgevraagd gewoon uit het Cache geheugen haalt. Dat werk vaak sneller. Maar heeft het nadeel, dat zolang dat bestandje in je Cache geheugen staat, het ook niet wordt gedownload. En dan wordt het moeilijk vergelijken.
U kunt het Cache geheugen schoonmaken door even in uw browser op het internet te zoeken naar "Cache geheugen wissen".
Omdat dit voor iedere browser anders is, moet u even kijken bij de browser waarmee u werkt, hoe u het Cache geheugen kunt wissen. Start daarna Bridge Office KenT weer op en Bridge Office KenT laat u weten of er een nieuwer versie is.
Een Cache geheugen  wissen, kan geen kwaad. Het is zelfs goed om dat regelmatig te doen.

U kunt hier een klein programmaatje downloaden voor uw Cache geheugen schoon te maken.
Het programmaatje werkt alleen, wanneer u Bridge Office KenT op uw computer hebt geïnstalleerd.
GEBRUIK IS OP EIGEN RISICO.
Voor dat u dit programmaatje gebruikt, eerst de compatibiliteitsmodus instellen zoals bij Bridge Office Resultaten.
Start het programma en klik op de knop Clear all en wacht even tot de muispijl een cirkeltje wordt.
Is de muispijl weer een muispijl, dan kunt u het programmaatje afsluiten.
Start daarna Bridge Office KenT op.


Maak Cache geheugen schoon
Gecomprimeerd bestand – 58,1 KB 628 downloads

Ik wil duidelijk stellen, dat gebruik op eigen risico is.
Zelf gebruik dit programmaatje al van 2018 en werkt naar mijn ervaring goed en levert voor mijn laptops geen problemen op.
Doe er uw voordeel mee.